Tiêu chuẩn ABEC của vòng bi

A.B.E.C được hiểu là sự viết tắt của cụm từ Annular Bearing Engineer Council, quy ước chuẩn cho sự chịu đựng, bền bỉ, sự chống mài mòn của lực ma sát do các nhà sản xuất Mỹ đề ra. Được quy ước đánh số từ 1 – 9. Chỉ số A.B.E.C càng cao có nghĩa là sự chịu đựng của đôi Roller càng lớn. Tiêu chuẩn A.B.E.C quy định chính xác các thông số về sự chịu đựng, sự mài mòn của nhà sản xuất dự tính trong suốt thời gian đôi Roller đó được vận hành và dựa vào đó người ta phân loại tiêu chuẩn A.B.E.C. Chỉ số càng cao sức chịu đựng càng lớn.

– A.B.E.C 1 – 3 cho các loại Roller bằng nhựa, chỉ dành để “trượt êm” đơn thuần trên mặt đất.

– A.B.E.C 3 – 5: Cho các loại Roller Fitness thông thường.

– A.B.E.C 5 – 7: Cho các loại Roller đi đường trường, thường cho các cuộc tuần hành. Độ dài trung bình của một cuộc tuần hành khoảng 10 – 15 km bao gồm cả đường xấu, đường tốt…

– A.B.E.C 7 – 9: Các loại Roller đòi hỏi sự chịu đựng được các cú va đập mạnh.

A.B.E.C cũng được hiểu như một tiêu chuẩn đo lường sự chịu đựng của Roller dựa trên nhiều yếu tố. Nó cũng được so sánh với một số tiêu chuẩn so sánh khác như ISO (International Standards Organization), DIN (German National Standards Organization). Bảng dưới đây cho phép thấy sự so sánh giữa 3 tiêu chuẩn đo lường khác nhau:

Lần lượt từ trái qua phải

ABEC SYSTEM – ISO SYSTEM – DIN SYSTEM

ABEC 1 – Normal – P0
ABEC 3 – Class 6 – P6
ABEC 5 – Class 5 – P5
ABEC 7 – Class 4 – P4
ABEC 9 – Class 2 – P2