Làm cách nào nhà sản xuất đặt được viên bi vào giữa khe của bạc đạn?

Vòng trong và vòng ngoài của bạc đạn đều phải được chế tạo, gia công , hoàn tất trước khi cho bi vào. Các viên bi được cho vào chỉ về MỘT PHÍA của hai vòng trong và ngoài. Sau đó chúng mới được dàn ra xung quanh. Người ta dùng hai rế thép ép vào hai bên để các viên bi cách đều nhau. Cuối cùng họ đính hai vòng rế đó lại với nhau bằng kẹp hay bằng cách hàn điểm. Xong. Bạn thử lấy một bạc đạn cũ, đục bỏ 2 vòng rế, dồn bi lại về một phía, bi sẽ tự rơi ra ngoài.
BĐ là 2 khung tròn kim loại mà ở giữa coa nhiều viên bi, giúp 2 khung tròn này quay dễ dàng với bất cứ tốc độ nào, cách khác là họ chế các viên bi và 2 khung kim loại, rồi đặt các viên bi vào giữa 2 khung kim loại, cho thêm chất nhờn, cuối cùng dùng ” MÁY MÓC ” ép chúng với nhau.