Bạc đạn ở xe tay ga dùng để làm gì ?

“Bạc đạn” chỉ là tên gọi của của loại ổ lăn, để phân biệt với “bạc dầu” (là loại ổ trượt). Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các “cục đạn” (hình cầu hoặc hình trụ thẳng hoặc trụ côn) nhằm tạo ma sát lăn cho ổ trượt. ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều (và chế độ bôi trơn cũng dễ dàng hơn nhiều) so với ổ trượt. Việc hư bạc đạn, nếu không được thay thế sẽ làm hỏng các bộ phận liên quan (như làm xe nặng hơn, làm hỏng mòn trục hoặc có thể làm hỏng nồi bạc đan.